Пералік адміністрацыйных працэдур,

якія ажыццяўляюцца УП «Віцебскаблвадаканал» па заявах грамадзян у адпаведнасці з Пералікам адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян».

 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры / Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння),
што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
Прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада работніка, адказнага за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры, месцазнаходжанне, нумар тэлефона, час прыёму
ГЛАВА 2.
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА
2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова начальнік аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Юрэвіч Ганна Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.68-00-25, панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Дуброўская Марына Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.60-17-51; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова начальнік аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Юрэвіч Ганна Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.68-00-25, панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Дуброўская Марына Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.60-17-51; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова начальнік аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Юрэвіч Ганна Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.68-00-25, панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Дуброўская Марына Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.60-17-51; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах БЯСПЛАТНА
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
– лісток непрацаздольнасці;
– даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў;
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці БЯСПЛАТНА
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
– даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
– пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
– пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей);
– копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавiлi) дзяцей;
– выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
– копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
– пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці БЯСПЛАТНА
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
– заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;
– выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
– копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў БЯСПЛАТНА
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
– пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два сведчання аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
– копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;
– копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
– пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
– пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне;
– пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
– копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае
катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;
– выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх
занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
– даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам;
– даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці;
– даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па дзень дасягнення дзіцем 3-гадовага ўзросту бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў БЯСПЛАТНА
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
– пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
– копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;
– копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
– пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
– пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з’яўляюцца iнвалiдамi;
– даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
– пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
– копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў;
– копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
– даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);
– выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
– звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля);
– даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па 31 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў) БЯСПЛАТНА
– лісток непрацаздольнасці
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці БЯСПЛАТНА
– лісток непрацаздольнасці
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі БЯСПЛАТНА
– лісток непрацаздольнасці
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты БЯСПЛАТНА
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
5 дзён з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў БЯСПЛАТНА 5 дзён з дня звароту бестэрмінова начальнік аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Юрэвіч Ганна Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.68-00-25, панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – вядучы спецыяліст па кадрах аддзела прававой, кадравай работы і справаводства Дуброўская Марына Мікалаеўна, г.Віцебск, вул. Замкавая, 4, каб.402, тэл.60-17-51; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах БЯСПЛАТНА
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
5 дні з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне БЯСПЛАТНА
– заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага);
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка;
– даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
– пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь;
– пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
– даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц адначасова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
2.44. Выдача даведкі пра не выдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе БЯСПЛАТНА
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
5 дзён з дня звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
ГЛАВА 18.
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ).
АТРЫМАННЕ ВЫПІСКІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства
Рэспублікі Беларусь
БЯСПЛАТНА
– заява;
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 6 месяцаў бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00
18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб БЯСПЛАТНА
– пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
у дзень звароту бестэрмінова бухгалтар аддзела бухгалтарскага ўліку Любамірава Святлана Уселенаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-27; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00, у яе адсутнасць – намеснік галоўнага бухгалтара Садоўская Аксана Іванаўна, г.Віцебск, вул.Замкавая, 4, каб.507, тэл.68-00-21; панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца – з 8-00 да 17-00, перапынак з 13-00 да 14-00